Client
Dialouge
Solution

Fókuszterületeink

Energetika és energiagazdálkodás
Mivel az elérhető energiahordozó készleteink végesek, különösen fontos, hogy a rendelkezésre álló tartalékaink hatékonyan és a fenntartható módon használjuk fel. Ezzel párhuzamosan a megújuló energia hasznosításhoz kapcsolódó technológiák, valamint az energiahatékonysági megoldások széleskörű elterjedésében és alkalmazásában vagyunk elkötelezettek.
A szabályozónak a nemzetközi elvárások által támasztott célok megvalósítását segítjük, amely az átlátható és a szereplők számára ösztönző körülményeket teremt. A fogyasztóknak és a technológia felhasználóinak költséghatékonyabb és fenntarthatóbb működés feltételeit teremtjük meg.
Pályázatok
A hazai gazdasági növekedés motorja és versenyképességünk alapvető eleme az Uniós és hazai források felhasználásával megvalósított fejlesztések. Fontosnak tartjuk, hogy minél több vállalkozáshoz jusson el ezekből a forrásokból. A forrásokkal kapcsolatos pályázatok összeállítása, felhasználása és elszámolása mára egy átfogó szolgáltatási csomag része.
Hazai és Uniós forrásokhoz jutásban nyújtunk komplex megoldásokat a forrás figyelésen keresztül, a strukturáláson át, a pályázatok benyitásáig. A forrás elnyerését követően professzionális, de rugalmas projektmenedzsmenttel segítjük a sikeres forrásfelhasználást egészen a fenntartási időszak végéig.
Vezetői tanácsadás
Egy növekedésben lévő vállalat számára sok esetben nem állhatnak rendelkezésre bizonyos szakmai kompetenciák szervezeten belül, egy független külső szem sokkal objektívebben tudja áttekinteni a szervezetben zajló folyamatokat. Vannak esetek, amikor a napi feladatokkal járó leterheltség nem nyújt lehetőséget a cégek számára bizonyos stratégailag fontos feladat hiánytalan elvégzésére, ezért külső professzionális segítséget kér ezek megvalósítására.
Átfogó iparági ismereteinkre, valamint a közel évtizedes tapasztalatainkra alapozva a társaság igényeire szabott egyedi ötletekkel és megoldásokkal segítjük partnereink stratégiai céljainak elérését. Szolgáltatásainkkal a közép és nagyvállalatok működését segítjük a társasági stratégia kialakításától, egészen a belső működés hatékony felépítésén vagy újratervezésén keresztül, egészen a vezetői döntéstámogató anyagok elkészítéséig. A vállalatok pénzügyi tevékenységét finanszírozási konstrukciók strukturálásával, projekt vagy vállalat értékeléssel, szükség esetén a vállalat értékesítésével (vagy befektető bevonással) készítjük elő a növekedési pályára állításra.
Államigazgatás, szabályozás
A reálszféra sikeres működési kereteit egy ösztönző és jól szabályozott működési környezetnek kell biztosítania. Ehhez elengedhetetlen az államigazgatás és a szabályozói környezet hatékony működése, amely folyamatosan finomra hangolja a szabályokat a mindenkori piaci fejlődés és Uniós keretrendszer igényei szerint.
A szabályozói oldal részére hatástanulmányokat, döntés előkészítő anyagokat, és szükség esetén konkrét szövegszerű szabályozási javaslatokat dolgozunk ki.